CMM - производство и продажба на селскостопанска продукция
Производство и продажба на селскостопанска продукция
 

СММ ЕООД e една от най-утвърдените селксостопански фирми в Старозагорския регион. Фирмата започва своето съществуване през 1997 г. с основна дейност производство и търговия със селскостопанска продукция и извършване на услуги в тази област.

Към момента фирмата арендува около 6000 дка селскостопанска земя с възможност за напояване основно в землището на с. Оряховица (на около 19 км източно от Стара Загора). Местонахождението на тези площи, в едно от най-плодородните кътчета на Тракийската низина позволява отглеждането на редица трайни насаждения и основни едногодишни култури с много високо качество и международно репутация. Фирмата притежава 500 дка лозя - винени сортове, 50 дка плододаващи черешови градини, и ниви с пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и други актуални в даден момент култури.

През 2008 г. по спечелен проект от програмата САПАРД СММ създаде 110 дка сливови и 50 дка черешови овощни градини и 150 дка десертни сортове лозя. Към този момент тече процедурата за сертфикацята на тези насъждения като екологично чисти култури.

Фирмата разполага с автотракторен парк отговарящ на нуждите на стопанството и на европейските изисквания, оборудван с необходимия прикачен инвентар: вертикални брани, фрези с отклоняващ механизъм, окопни култиватори, сеялки,
торачки, косачки, силагокомбайн, дискови брани и плугове.

Към момента СММ работи активно в направления като:


Лозарство

  • създаване на нови лозови насаждения
  • създаване на преработвателно предприятие за бутикови вина в малки серии
  • ремонт и обновяване на съществуващи стари лозови насаждения


Екологично чиста (био) земеделска продукция


Култивация на трайни култури по изискванията за биологично производство


Трайни насаждения

Изграждане на масиви от трайни насаждения - череши, сливи и др.


Преработвателни мощности

Изграждане на преработвателна фабрика за сливи, череши и съхранение на грозде от биологично чисти продукти. Ще се произвеждат сушени плодове, сладка, джемове, сокове, мусове и др. Заложено е широко използване на биомаса като енергиен източник.


Изграждане на стопански двор


Изграждане на стопански двор съобразен с най-новите европейските изисквания

СММ ЕООД е фирма следяща и прилагаща тенденциите на съвременното земеделие, отворена към новото и държаща на традициите, толерантен и отговорен партньор, бенифициент по редица европейски програми. Фирмата осигурява постоянна трудова заетост на 15 човека и временна на многократно повече.

  био култури
пшеница
ечемик
царевица
слънчоглед
рапица
винено грозде
десертно грозде
сливи
череши

 

уеб дизайн - v138 Ltd. | CMM - производство и продажба на селскостопанска продукция