CMM - производство и продажба на селскостопанска продукция
Производство и продажба на селскостопанска продукция
 

За подробна информация посетете съответната страница:

Пшеница - 3 000 дка мека пшеница с високо глутеново съдържание от сортове Садово 1; Аглика; Енола;

Ечемик - 1 000 дка пивоварен ечемик сорт Емона;

Царевица - фуражна царевица 500 дка

Слънчоглед - 1 000 дка маслодаен слънчоглед от сорт Айтан

Рапица - новонавлизаща култура

Винено грозде - 500 дка от сортовете Мерло, Каберне совиньон, Памид, Ркацители;

Десертно грозде - новосъздадени 150 дка по програма САПАРД с френски посадъчен материал със сортове Хамбугски мискет, Италия, Султанина

Сливи - 110 дка новосъздадени по програма САПАРД - сорт Стенлей биологично производство

Череши - 70 дка стари насаждения и 50 дка новосъздадени по програма САПАРД от сортове Бигаро-Бюрла, Бинг, Ван - биологично производство.

  био култури
пшеница
ечемик
царевица
слънчоглед
рапица
винено грозде
десертно грозде
сливи
череши

 

уеб дизайн - v138 Ltd. | CMM - производство и продажба на селскостопанска продукция