CMM - производство и продажба на рапица
Производство и продажба на селскостопанска продукция
 

През стопанската 2008 - 2009 г. СММ ЕООД няма засети площи,
но предвижда за следващата година 1 000 дка засята площ от рапица.

  био култури
пшеница
ечемик
царевица
слънчоглед
рапица
винено грозде
десертно грозде
сливи
череши

 

уеб дизайн - v138 Ltd. | CMM - производство и продажба на рапица