CMM - производство и продажба на селскостопанска продукция
Производство и продажба на селскостопанска продукция
 
През 2008 г. по спечелен проект от програмата Сапард СММ създаде 110 дка сливови и 50 дка черешови овощни градини и 150 дка десертни сортове лозя. Към този момент тече процедурата за сертфикацята на тези насъждения като екологично чисти култури.

Към 2011 екологично чистата продукция е както следва:

• десертни сортове лозя - 15 хектара , от които 2 хектара Султанин - безсемков сорт; 6 хектара Хамбургски мискет, 7 хектара Италия
• сливи - 25 хекатара от сорт ‘Стенлей’, 5 хектара сорт Йо-Йо
• череши - 5 хектара от сотовете ’Ван’, Бинг и Виборо Моро.

Постепенно отделните видове навлизат в период на активно плдодаване започвайки в 2011 година.

За тази година (2011) очкваме следните добиви от екологично чисти продукти:

• Череши - 30 т

• Трапезно грозде
  • 30 т хамбурски Мискет
  • 20 т италия
  • 5 т султанина

• Сливи - 30 т Стенлей

  био култури
пшеница
ечемик
царевица
слънчоглед
рапица
винено грозде
десертно грозде
сливи
череши

 

уеб дизайн - v138 Ltd. | CMM - производство и продажба на селскостопанска продукция